Projekty biur OFFICE DESIGNS

Projekt i realizacja biura dla firmy IG w Krakowie. Biuro oszczędne w kolorze z czerwonym akcentem zgodnie z identyfikacją klienta. Motywem przewodnim był tzw. Spirograf czyli niekończąca się fala wykreślona z miękkich przecinających się linii. Motyw wykorzystaliśmy na frezowanych panelach 3d stanowiących tło dla lady recepcyjnej, oraz jako mrożenia szyb w salach konferencyjnych. Blisko 600m2 ścian w biurze pokryliśmy farbą tablicowo magnetyczną, umożliwiając pracownikom swobodne kreślenie niejednokrotnie skomplikowanych tabel i wykresów.

The design and implementation of the office for the IG company in Krakow. Office is simple in color with a red accent matching the customer identification. The leitmotif was the so-called Spirograph - an endless wave consisting of soft, crossing lines. This motif was used on milled 3d panels forming the background for the reception desk, as well as frozen patterns on the glass in the conference rooms. Nearly 600m2 of walls in the office covered with magnetic paint, enabling employees to draw often complicated tables and graphs.

Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig
Ig