Projekty sklepów i horeca RETAIL AND HORECA DESIGNS

Zmiana wizerunku strefy nonfood dla Makro. Cel projektu to lepsza i czytelna komunikacja, podniesienie estetyki działu, oznakowanie poszczególnych stref, zmiany w układzie funkcji, lepsza ekspozycja towaru. Zaprojektowaliśmy system nawigacji, obejmujący drogowskazy i kolorystyczne rozróżnienie każdego z działów, a każda ze stref otrzymała nowe dedykowane wyposażenie odpowiednio oznakowane. Projekt zasięgiem objął pięć hal Makro o łącznej powierzchni ponad 15 tysięcy metrów.

Changing of the image of the non-food zone for Makro. The goal of the design is better and clear communication, increase of the aesthetics of the department, marking of each individual zone, changes in the function, better display of goods. We designed a navigation system, including signposts and a different colors in each department, Each zone received new properly marked and dedicated equipment. The design was implemented in five Makro halls with a total area of over 15 000 meters.

Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro
Makro