Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/insidela/domains/insidelab.pl/public_html/app/themes/insidelab/_owd.php on line 243

Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/insidela/domains/insidelab.pl/public_html/app/themes/insidelab/_owd.php on line 282
Aterima - insidelab
Projekty biur OFFICE DESIGNS

Wnętrze oszczędne kolorystycznie w głębokich matowych czerniach ocieplone elementami drewna dębowego i pojawiającymi się w kilku miejscach zielonymi ścianami. Projekt obejmował przygotowanie szczegółowego "space planu" na który złożyło się: 20 działów firmy, recepcja ze strefą dla gości, projekty sal konferencyjnych, części wspólnych: kuchnia, szatnia, sanitariaty. Przygotowanie pełnej dokumentacji architektonicznej, uzgodnienia z rzeczoznawcami.

The interior design is modest with colors in deep matte blacks, warmed with elements of natural oak and with green walls appearing in several places. The project included the preparation of a detailed "space plan" which consisted of 20 company departments, a reception with a guest area, designs of conference rooms. Common areas like kitchen, cloakroom, sanitary facilities. Preparation of the full architectural documentation and coordination with experts.

Aterima
Aterima
Aterima
Aterima
Aterima

RECEPCJA RECEPTION

Założeniem projektowym było stworzenie reprezentacyjnej przestrzeni wielozadaniowej. Recepcja została wyposażona w dwuosobową ladę do obsługi klienta, miejsce dla klientów oczekujących, oraz dwie sale spotkań. Takie rozwiązanie umożliwia szybką i sprawną obsługę interesantów bez konieczności „zwiedzania” pozostałej części biura.

The main design goal was to create a representative multi-purpose space. The reception desk has been equipped with a double customer service counter, a place for waiting customers and two meeting rooms. This solution enables quick and efficient service of clients without the need to “tour” the rest of the office.

Aterima
Aterima
Aterima
Aterima

KUCHNIA KITCHEN

Kuchnia nie jest sercem biura, ale z pewnością powinna być dobrze zaaranżowana. W tym przypadku ze względu na dwustronny układ biura kuchnia posiada dwa symetrycznie ustawione wejścia pozwalające na skrócenie drogi potrzebnej na dojście . Wyposażona jest we wszystko co niezbędne do podgrzania i spożycia posiłku. Centralną część zajmuje wyspa w któej zlokalizowane są ekspresy do kawy i zmywarki, układ ten pozwala na swobodny przepływ osób korzystających z kuchni.

The kitchen is not the heart of the office, but it should definitely be well arranged. In this case, due to the two-sided layout of the office, the kitchen has two symmetrically entrances, allowing the shortening of the access route. It is equipped with everything necessary for heating and eating a meal. The central part is occupied by an island in which coffee machines and dishwashers are located, this arrangement allows the free movement of people using the kitchen.

Aterima
Aterima

SALA KONFERENCYJNA CONFERENCE ROOM

Ze względu na specyfikę pracy klienta , sala konferencyjna zajmuje powierzchnię 80 metrów kwadratowych. Poza podstawową funkcją jako miejsce spotkań służy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju szkoleń i warsztatów. Została zaprojektowana w taki sposób żeby w szybki sposób dało się zmienić konfigurację mebli i prowadzić warsztaty w małych grupach, albo całkowicie schować wyposażenie i zmienić przestrzeń w salę do ćwiczeń.

Due to the nature of the client’s work, the conference room covers an area of ​​80 square meters. In addition to its basic function as a meeting place, it is used to conduct all kinds of training and workshops. It has been designed in such a way that it is possible to quickly change the configuration of furniture and conduct workshops in small groups, or to completely hide the equipment and turn the space into a gym.

Aterima

AKUSTYKA ACOUSTICS

W obecnej chwili standardem stały się rozwiązania akustyczne, które równoważą przestrzenie typu open space i pozwalają na prywatność i odbycie komfortowej rozmowy telefoniczne. Na rynku do dyspozycji jest szereg gotowych rozwiązań, pomimo to w tym przypadku zdecudowaliśmy się na zabudowę trwałą. Biuro zostało wyposażone w siedem dwuosobowych miejsc spotkań, wyposażonych w komfortowe fotele z dbałością o odpowiedni stopień wyciszenia.

At present, acoustic solutions have become a standard, which balance open spaces and allow for privacy and comfortable phone calls. There are a number of ready-made solutions available on the market, but in this case we decided to use permanent construction. The office has been equipped with seven double meeting places, equipped with comfortable armchairs with attention to the appropriate level of soundproofing.

Aterima