Projekty sklepów i horeca RETAIL AND HORECA DESIGNS

Projekt i realizacja rewitalizacji komory Staszica i Drozdowice w Kopalni Soli w Wieliczce. Zadaniem było zaprojektowanie systemu ekspozycyjnego dla przestrzeni handlowych, oraz usprawnieni ruchy turystycznego w komorach. Powstał spójny materiałowo projekt z kamienia i stali nierdzewnej odpornej na trudne warunki panujące w Kopalni. Poszczególne ekspozytory połączone ze sobą wizualnie białą linią nawiązującą do struktury kryształu soli. Regały podświetlane i przeszklone pozwoliły na dobrą ekspozycję towaru w ciemnych z założenia wnętrzach.

Design and implementation of the revitalization of the Staszic and Drozdowice chambers at the Wieliczka Salt Mine. The task was to design an exposition system for commercial spaces, and to improve tourist movement in the chambers. A coherent design was created from stone and stainless steel resistant to difficult conditions in the Mine. Individual display stands visually connected with a white line referring to the crystal structure of the salt. Illuminated and glazed display stands enables to display goods well in dark interiors.

Wieliczka
Wieliczka
Wieliczka
Wieliczka
Wieliczka
Wieliczka