logo_new

OFERTA OFFER

CO ROBIMY

WHAT WE DO

PROJEKTY

Specjalizujemy się w projektach wnętrz komercyjnych, biurowych i sklepowych. Projektujemy i realizujemy elementy dedykowanego wyposażenia, każdy projekt naszego autorstwa jest unikalny i dostosowany do Państwa potrzeb pod względem funkcji i wizerunku.

DESIGNS

We specialize in commercial, office and shop interior designs. We design and implement elements of dedicated equipment and considering the function and image of the interior, each our design is unique and adapted to your needs.

REALIZACJE

Do pracy podchodzimy zawsze kompleksowo od projektu przez nadzór autorski po realizację. Nie boimy się wyzwań, na stałe współpracujemy z zapleczem specjalistów, które umozliwia realizację wymagających indywidualnych projektów.

IMPLEMENTATIONS

We always perform our work from the development of the design through author’s supervision to implementation of the design. We are not afraid of challenges, we constantly cooperate with specialists, who enables realization of the demanding individual designs.

OPTYMALIZACJE

Przeprowadzamy analizy chłonności powierzchni i pomagamy w optymalizacji przestrzeni biurowych, aby wypracować kompromis pomiędzy komfortem pracowników Państwa firmy, a maksymalnym wykorzystaniem powierzchni.

OPTIMIZATION

We carry out the analyses of the surface absorption and we help to optimize office space to create a compromise between the comfort of your company’s employees and the maximum use of space.

KONSULTACJE

Tworzymy układy funkcjonalne dla powierzchni biurowych pozwalające na etapie projektowym znaleźć optymalne rozwiązania.

CONSULTATIONS

We create functional systems for office space that enable to find optimal solutions at the design stage.

ADAPTACJE

Mamy wieloletnie doświadczenie w adaptacjach i projektach sklepów sieciowych w Centrach Handlowych. Pracowaliśmy dla firm Camaieu, Sephora, 4F i wielu innych.

ACCEPTANCE

We have many years of experience in adaptations and designs of chain stores in Shopping Centers. We worked for Camaieu, Sephora, 4F and many others.

DOKUMENTACJE

Tworzymy pełną wielobranżową dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami rzeczoznawców.

DOCUMENTATIONS

We create full interdisciplinary technical documentation together with the appraisers’ agreements.

JAK PRACUJEMY

HOW DO WE WORK

SŁUCHAMY

– każdy projekt zaczynamy od spotkania z klientem
– wspólnie ustalamy potrzeby i zakres projektu
– analizujemy informacje
– przygotowujemy ofertę

WE LISTEN

– meeting of our clients begins the design
– we determine together the needs and scope of the design
– we analyze the information
– we prepare the offer

PLANUJEMY

– przystępujemy do projektu wstępnego poprzedzonego inwentaryzacją
– tworzymy układy funkcji projektowanej przestrzeni
– przygotowujemy wstępna koncepcje aranżacji
– przedstawiamy ogólny charakter projektowanego wnętrza

WE PLAN

– we start the preliminary project preceded by an inventory
– we create arrangements of the designed space functions
– we prepare preliminary concepts of arrangement
– we present the general view of the designed interior

PROJEKTUJEMY

– tworzymy wizualizację wszystkich projektowanych powierzchni
– przygotowujemy zestawienia materiałowe
– projektujemy wyposażenie dedykowane
– dobieramy wyposażenie gotowe

WE DESIGN

– we create visualization of all designed surfaces
– we prepare list of materials
– we design dedicated equipment
– we select ready-made equipment

REALIZUJEMY

– sporządzamy dokumentację techniczną
– przygotowujemy kosztorysy
– koordynujemy działania poszczególnych wykonawców
– prowadzimy nadzór autorski nad realizacją

WE IMPLEMENT

– we prepare technical documentation
– we prepare cost overview
– we coordinate the activities of each contractor
– we supervise the implementation of the design

OFERTA OFFER

CO ROBIMY

PROJEKTY

Specjalizujemy się w projektach wnętrz komercyjnych, biurowych i sklepowych. Projektujemy i realizujemy elementy dedykowanego wyposażenia, każdy projekt naszego autorstwa jest unikalny i dostosowany do Państwa potrzeb pod względem funkcji i wizerunku.

REALIZACJE

Do pracy podchodzimy zawsze kompleksowo od projektu przez nadzór autorski po realizację. Nie boimy się wyzwań, na stałe współpracujemy z zapleczem specjalistów, które umozliwia realizację wymagających indywidualnych projektów.

OPTYMALIZACJE

Przeprowadzamy analizy chłonności powierzchni i pomagamy w optymalizacji przestrzeni biurowych, aby wypracować kompromis pomiędzy komfortem pracowników Państwa firmy, a maksymalnym wykorzystaniem powierzchni.

KONSULTACJE

Tworzymy układy funkcjonalne dla powierzchni biurowych pozwalające na etapie projektowym znaleźć optymalne rozwiązania.

ADAPTACJE

Mamy wieloletnie doświadczenie w adaptacjach i projektach sklepów sieciowych w Centrach Handlowych. Pracowaliśmy dla firm Camaieu, Sephora, 4F i wielu innych.

DOKUMENTACJE

Tworzymy pełną wielobranżową dokumentację techniczną wraz z uzgodnieniami rzeczoznawców.

WHAT WE DO

DESIGNS

We specialize in commercial, office and shop interior designs. We design and implement elements of dedicated equipment and considering the function and image of the interior, each our design is unique and adapted to your needs.

IMPLEMENTATIONS

We always perform our work from the development of the design through author’s supervision to implementation of the design. We are not afraid of challenges, we constantly cooperate with specialists, who enables realization of the demanding individual designs.

OPTIMIZATION

We carry out the analyses of the surface absorption and we help to optimize office space to create a compromise between the comfort of your company’s employees and the maximum use of space.

CONSULTATIONS

We create functional systems for office space that enable to find optimal solutions at the design stage.

ACCEPTANCE

We have many years of experience in adaptations and designs of chain stores in Shopping Centers. We worked for Camaieu, Sephora, 4F and many others.

DOCUMENTATIONS

We create full interdisciplinary technical documentation together with the appraisers’ agreements.

JAK PRACUJEMY

SŁUCHAMY

– każdy projekt zaczynamy od spotkania z klientem
– wspólnie ustalamy potrzeby i zakres projektu
– analizujemy informacje
– przygotowujemy ofertę

PLANUJEMY

– przystępujemy do projektu wstępnego poprzedzonego inwentaryzacją
– tworzymy układy funkcji projektowanej przestrzeni
– przygotowujemy wstępna koncepcje aranżacji
– przedstawiamy ogólny charakter projektowanego wnętrza

PROJEKTUJEMY

– tworzymy wizualizację wszystkich projektowanych powierzchni
– przygotowujemy zestawienia materiałowe
– projektujemy wyposażenie dedykowane
– dobieramy wyposażenie gotowe

REALIZUJEMY

– sporządzamy dokumentację techniczną
– przygotowujemy kosztorysy
– koordynujemy działania poszczególnych wykonawców
– prowadzimy nadzór autorski nad realizacją

HOW DO WE WORK

WE LISTEN

– meeting of our clients begins the design
– we determine together the needs and scope of the design
– we analyze the information
– we prepare the offer

WE PLAN

– we start the preliminary project preceded by an inventory
– we create arrangements of the designed space functions
– we prepare preliminary concepts of arrangement
– we present the general view of the designed interior

WE DESIGN

– we create visualization of all designed surfaces
– we prepare list of materials
– we design dedicated equipment
– we select ready-made equipment

WE IMPLEMENT

– we prepare technical documentation
– we prepare cost overview
– we coordinate the activities of each contractor
– we supervise the implementation of the design

PRACOWALIŚMY DLA

WE HAVE WORKED FOR

O NAS ABOUT US

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w projektach, realizacjach i modernizacjach przestrzeni komercyjnych biurowych, sklepowych i restauracyjnych.

We have been specializing in designs, realizations and modernizations of commercial, office, shop and restaurant spaces for over a dozen years.

Początki firmy to rok 2004, jako spółka z o.o. od 2009 roku.

2004 is the beginning of this enterprise and in 2009 it become the limited liability company.

Firmę założyło troje projektantów z dyplomami krakowskiej ASP na kierunku architektura wnętrz.

The company was founded by three designers with diplomas of the Academy of Fine Arts in the field of interior design.

Pomagamy optymalizować przestrzeń w biurach już istniejących, tak aby bez większej ingerencji dostosować ją do bieżących potrzeb i zwiększyć komfort pracy Państwa pracowników.

We help to optimize the space in existing offices, adjust it to current needs doing only the most needed changes and to increase the comfort of your employees.

Mamy w naszym portfolio dziesiątki realizacji w tym kilka projektów sieciowych. Większość naszych realizacji prowadzimy kompleksowo od projektu po wdrożenie.

We have dozens of designs in our portfolio including several network ones. Most of our designs are carried out comprehensively from the design to its implementation.

Realizowaliśmy projekty min. dla takich marek jak: HEINEKEN, SABMILLER, MAN, MAKRO, CAMAIEU, EMPIK i wiele innych.

For example, we have implemented designs for such brands as: HEINEKEN, SABMILLER, MAN, MAKRO, CAMAIEU, EMPIK and many others.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, a proces projektowania poprzedzamy audytem potrzeb klienta i uwarunkowań projektowanej przestrzeni.

We approach to each design individually, and the design process starts after an audit of the client’s needs and conditions of the designed space.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

We invite you to use our services!

Wojtek, Anka i Daniel

O NAS ABOUT US

Od kilkunastu lat specjalizujemy się w projektach, realizacjach i modernizacjach przestrzeni komercyjnych biurowych, sklepowych i restauracyjnych.

Początki firmy to rok 2004, jako spółka z o.o. od 2009 roku.

Firmę założyło troje projektantów z dyplomami krakowskiej ASP na kierunku architektura wnętrz.

Pomagamy optymalizować przestrzeń w biurach już istniejących, tak aby bez większej ingerencji dostosować ją do bieżących potrzeb i zwiększyć komfort pracy Państwa pracowników.

Mamy w naszym portfolio dziesiątki realizacji w tym kilka projektów sieciowych. Większość naszych realizacji prowadzimy kompleksowo od projektu po wdrożenie.

Realizowaliśmy projekty min. dla takich marek jak: HEINEKEN, SABMILLER, MAN, MAKRO, CAMAIEU, EMPIK i wiele innych.

Do każdego projektu podchodzimy indywidualnie, a proces projektowania poprzedzamy audytem potrzeb klienta i uwarunkowań projektowanej przestrzeni.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

We have been specializing in designs, realizations and modernizations of commercial, office, shop and restaurant spaces for over a dozen years.

2004 is the beginning of this enterprise and in 2009 it become the limited liability company.

The company was founded by three designers with diplomas of the Academy of Fine Arts in the field of interior design.

We help to optimize the space in existing offices, adjust it to current needs doing only the most needed changes and to increase the comfort of your employees.

We have dozens of designs in our portfolio including several network ones. Most of our designs are carried out comprehensively from the design to its implementation.

For example, we have implemented designs for such brands as: HEINEKEN, SABMILLER, MAN, MAKRO, CAMAIEU, EMPIK and many others.

We approach to each design individually, and the design process starts after an audit of the client’s needs and conditions of the designed space.

We invite you to use our services!

Wojtek, Anka i Daniel

KONTAKT CONTACT

Wojtek Pleti, Manager, Kreacja
tel.: +48 608 054 853
e-mail: wojtek.pleti@insidelab.pl

Anna Kasprzycka, Kreacja, Koordynacja
tel.: +48 602 624 462
e-mail: anna.kasprzycka@insidelab.pl

Daniel Niechaj, Kreacja, Produkcja,
tel.: +48 602 315 420
e-mail: daniel.niechaj@insidelab.pl